? title_temp 邵逸夫医院成为浙江省首家通过 HIMSS EMRAM 6级认证医?/title> <!-- meta --> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <meta name="keywords" content="浙江省邵逸夫医院"> <meta name="description" content="导医网医院联盟会?浙江省邵逸夫医院"> <!-- stylesheets: Base --> <link type="text/css" href="http://misc.999120.net/lib/overall/css/overall_header_1160.css" rel="stylesheet"/> <link type="image/x-icon" href="http://img6.999120.net/favicon.ico" rel="SHORTCUT ICON"> <!-- stylesheets: Custom --> <link type="text/css" href="/hospital/css/base.css" rel="stylesheet"/> <!--begin 百度统计 20141220--> <script type="text/javascript" src="/hospital/js/hosstatic.js"></script> <!-- end 百度统计 20141220--> <!-- 请置于所有广告位代码之前 --> </head> <body> <div id="pagewrap"><a id="top"></a> <div id="header"></div> <table width="1160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr > <td width="203" height="80" rowspan=2> <a href="http://www.999120.net/"><img height=50 src="/hospital/images/main/hos-logo.gif" width=203></a> </td> <td width="600" align=center valign="top"> </td> <td rowspan=2 align=right> <script type="text/javascript" src="//lsj1.guahaowang.com/site/res/common/cw659.js?toxppl=wqk"> /*468*60 创建?2014-10-26*/ </script> </tr> <tr> <td width="600" ><h1 class="hospital_name">【浙江省邵逸夫医院?/h1> <input name="hidhosname" type="hidden" id="hidhosname" value="浙江省邵逸夫医院" /></td> </tr> </table> <!--医院模版1头部--> <div id="menu"> <div id="5z5hnmobpqgsjs" class="menu_a"> <a href="/" id="menu_index">??/a> <em>|</em> <a href="/hospital/hospital_detail.aspx" id="menu_hospital_detail">医院简?/a> <em>|</em> <a href="/hospital/hospital_dept.aspx" id="menu_hospital_dept">科室介绍</a> <em>|</em> <a href="/hospital/doctor_list.aspx" id="menu_doctor_list">专家介绍</a> <em>|</em> <a href="/hospital/order.aspx" id="menu_order"><b class="icon_hot"></b>预约挂号</a> <em>|</em> <a href="/hospital/news.aspx" id="menu_news">最新信?/a> <em>|</em> <a href="/hospital/feedback.aspx" id="menu_feedback">留言咨询</a> <em>|</em> <a href="/hospital/medhelp.aspx" id="menu_medhelp">医疗救助</a> <em>|</em> <a href="/hospital/hosmap.aspx" id="menu_hosmap"><b class="icon_new"></b>地理位置</a> <em>|</em> <a href="/hospital/freshcount.aspx" id="menu_freshcount"><b class="icon_hot"></b>人气排行</a> <em>|</em> <a href="http://999120.net/hospital/" target="_blank">浏览医院</a> <em>|</em> <a href="http://999120.net/doctor/" target="_blank">浏览医生</a> <em>|</em> <a href="http://so.999120.net/home/999120-SO/hos.htm" target="_blank">搜索医院</a> <em>|</em> <a href="http://so.999120.net/home/999120-SO/doc.htm" target="_blank">搜索医生</a> </div> </div> <div id="5z5hnmobpqgsjs" class="bg_w padding_10 main_center margin_top"> <div id="5z5hnmobpqgsjs" style="width:200px; float:left"> <script type="text/javascript" src="http://lsj1.guahaowang.com/ojylkfbiimqybf.js"> /*医院黄页_左上 200*90创建?2017/1/11*/ </script> </div> <div id="5z5hnmobpqgsjs" style="width:960px; float:left"> <script type="text/javascript" src="//lsj1.guahaowang.com/common/res/rgng.js?jetdbtkf=m"> /*创建?医院黄页首屏_960*90_2016/5/26*/ </script> </div> </div> <!--医院模版1头部--> <div id="5z5hnmobpqgsjs" class="clear"></div> <div id="5z5hnmobpqgsjs" class="bg_w padding_10 main_center margin_top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="1160" bgcolor="#ffffff" border="0" align="center"> <tr> <td width="190" align="center" valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="zxgg"> <tbody> <tr> <td><h2>医院最新公?/h2></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left" class="p12"><marquee direction="up" height="35" scrollamount="1" id="info1" onMouseOver="info1.stop()" onmouseout="info1.start()">            带着您的健康,回家! </marquee></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tszl margin_top"> <tr> <td><h2>医院特色科室</h2></td> </tr> <tr> <td> <a href="/hospital/Department.aspx?DepartmentID=10033328" >心内?/a> <a href="/hospital/Department.aspx?DepartmentID=10033330" >消化内科</a> <a href="/hospital/Department.aspx?DepartmentID=10033394" >妇科</a> <a href="/hospital/Department.aspx?DepartmentID=10033418" >头颈外科</a> <a href="/hospital/Department.aspx?DepartmentID=10033431" >眼科</a> </td> </tr> </table> <style type="text/css"> div,p{margin:0;padding:0;} a:link,a:visited{text-decoration:none;color:#666;} input{outline:none;} .ask-box{width:188px;overflow:Hidden;background:#fff;padding:1px 1px 10px;border:1px solid #d7d7d7;text-align:left;margin-top:2px} .ask-box h3{font-size: 12px;color: #057D75;padding-left: 10px;BACKGROUND: #DEF6F4;font-weight: bold;height:30px;line-height:30px;margin-bottom:10px;} .ask-box p{height:22px; line-height:22px;font-size:12px;color:#666;margin:6px 0;text-indent:1em;position:relative;} .ask-box p a{color:#666;} .ask-box .sp1{position: absolute;top: -5px;left: 0px;display: inline-block;font-size: 20px;} .ask-box .sp2{text-indent:1em;display:inline-block;width:140px;overflow:Hidden;height:22px;} #key{width:186px;border:1px solid #d7d7d7;padding:4px 0 4px 10px;font-size:12px;color:#666;background:#fff;} .ask-box .question-sub{height:32px;line-height:32px;} .box7{padding: 4px;color: #333;font-size: 12px;} </style> <div id="5z5hnmobpqgsjs" class="ask-box"> <h3>问吧精华?/h3> <p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/list_854/2016/1224/121654.html">交感型颈椎病胰腺...</a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/2013-8/26/883859027.html">维尔范围日期昂任...</a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/2008-6/29/107001383.html">十个月的宝宝晒红...</a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/2007-10/23/630393733.html">肺脓肿治?/a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/2006-3/24/847278973.html">葡萄酒的六种妙用</a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/2006-8/15/363440764.html">房事时小腹疼痛是...</a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/2007-3/14/263851999.html">耳鸣的原?/a></span></p><p><span class="sp1">.</span><span class="sp2"><a href="http://ask.999120.net/list_647/2016/1027/110804.html">男性静脉曲张怎么...</a></span></p> </div> <script type="text/javascript" src="http://lsj1.guahaowang.com/jx3a1dce99f7caf53bdb126381f3b030fa54eadc0b2ce33fe551322bda.js"> /*黄页左中_200*200 创建?2015-03-16*/ </script> <script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://lsj1.guahaowang.com/sp3a1dce97f0c2fe38db126381f3b030fa54eadc0b2ce33fe551322bda.js"> /*医院 160*600 创建?2015-03-08*/ </script> </td> <td width="10"></td> <td align="left" valign="top"> <table height="30" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" border="0" class="link1"> <tbody> <tr> <td><font color="#000000">您的位置?/font><a href="/">首页</a> >> <a href="/hospital/news.aspx">最新信?/a> >> <font color="#000000">文章浏览</font></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" height="50" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tbody> <tr> <td colspan="2" height="25" class="tit-green14">邵逸夫医院成为浙江省首家通过 HIMSS EMRAM 6级认证医?/td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="right">日期?015-12-02 14:55:24  来源?a href="/" >浙江省邵逸夫医院 </a></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#666666" height="1"></td> <td valign="top" bgcolor="#666666"></td> </tr> </tbody> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" > <tbody> <tr> <td class="p14" valign="top" align="left" width="100%" ><!--Content Start--><p> <br /> </p> <p>   信息化技术让每一个医疗环节都可跟踪可追溯 </p> <p>   商报?(记?祝洁?通讯?王家?周素? 眼下,互联网+给我们的生活工作带来极大便利。与此同时,它也在悄悄改变我们的医疗。最近,从浙江大学医学院附属邵逸夫医院传来好消息,邵逸夫医院成为浙江省首家通过HIMSS EMRAM 6级认证医院? </p> <p>   HIMSS EMRAM的中文全名叫美国医疗卫生信息与管理系统协会电子病历应用成熟度模型,它用来评价一家医院的信息化建设完善程度,最高级别为7级。邵逸夫医院院长助理、临床工程科负责人乔凯说,HIMSS EMRAM 6级听上去蛮深奥,其实和每一位患者都有密切关系,通过这套完善的信息化系统,可以改进患者的就医流程,提升患者的就医体验,更能保障患者的就医安全? </p> <p>   在手机上完成挂号、排队候诊、交费、取报告等就诊环节,很多去邵逸夫医院就诊的患者都有这样的体会,现在去医院看病越来越方便了,不需要再把大把的时间浪费在排队等待上。乔凯说,这背后离不开信息化的<div id="5z5hnmobpqgsjs" style="float:left;_display: inline; margin-right: 22px; padding: 19px; border: 1px solid #e5e5e5;width:336;height:280"><script type="text/javascript" src="http://lsj1.guahaowang.com/gt3a1ecf97f0c2fe3cdb126381f3b030fa54eadc0b2ce33fe551322bda.js"></script></div>õͶעƽ̨支持,当前医疗资源紧张,我们暂时无法彻底解决“看病难”的问题,但可以通过完善的信息系统解决“看病烦”的问题? </p> <p>õͶעƽ̨   比解决“看病烦”更重要的事情是,通过完善的信息化系统保障患者的就医安全。医院里每天接待数千名患者,发生各种复杂的医疗行为,难免犯错。有时仅仅是拿错药,做错检查,都可能对患者带来致命的伤害。乔凯说,信息化能全程提示和监督医护人员的医疗行为,最大限度降低错误的发生率? </p> <p>õͶעƽ̨   他介绍,1998年,邵逸夫医院就率先使用病人条形码,逐渐实现信息化管理和无纸化操作。比如,患者去做放射科检查,医生刷一下患者的条形码,放射科的墙上就会显示该病人需要做哪个部位的检查,避免人为记忆可能产生的偏差? </p> <p>   对于用药,邵逸夫医院通过信息技术采用闭环管理。邵逸夫医院药学部副主任方红梅介绍,患者的用药,从医生开医嘱,药师取药,护士给药,用药之后的监测,这一整套的过程都通过扫码记录,每一个行为何时发生,具体发生了什么,信息系统都有详细记录,一旦发生问题,可以很快追溯到出现问题的环节,而这样的闭环管理也促使每个医护人员做发生任何医疗行为时,都必须仔细核对,避免发生错误? </p> <p>   在此次评审大会上,评审官认为,邵逸夫医院在医疗信息化及应用方面已经达到国际先进水平? </p> <p>   “成功通过HIMSS EMRAM6级认证,说明邵逸夫医院拥有完善的电子病历环境,在医疗信息化及应用上,如移动护理技术、用药闭环管理等方面,达到了国际先进水平。”乔凯表示,“两年前,蔡秀军院长提出医院信息化建设?6字方针‘顶层设计、分步实施、急用先建、持续发展’,我们围绕此方针完成了大量的建设与改进。通过6级认证,是对我们阶段性工作的肯定,下一步,医院将进一步完善智能知识库,建立临床决策支持系统,加强医院与医院、区域与区域之间的合作交流,真正实现完全无纸化诊疗,实现HIMSS7认证。? </p><!--Content End--> <table><tr><td style="font-size:14px;font-weight:bold;">上一篇:</td><td style="font-size:14px;"><a href='/hospital/news_static/news_45764.shtml'>机器人做手术,现场究竟是咋样? 世界最顶级手术机器人“达芬奇”落户邵逸夫医院</a></td></tr><tr><td style="font-size:14px;font-weight:bold;">下一篇:</td><td style="font-size:14px;"><a href='/hospital/news_detail.aspx?NewsID=47539'>亚健康人类健康的头号大敌</a></td></tr></table> </td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </table> </div> <table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0 align="center" class="margin_top bg_w"> <tbody> <tr> <td align=center class="cp"> <!--医院模版1底部--> <div id="5z5hnmobpqgsjs" class="end" style="margin:0 auto"> <a href="javascript:;" target="_self" title=将《浙江省邵逸夫医院》设为首?onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('');">设为首页</A>   <a href="javascript:window.external.addFavorite('Http://','浙江省邵逸夫医院')" title=将《浙江省邵逸夫医院》加入收藏夹 target="_self">加入收藏</A>  <a href="mailto:">联系我们</a>  <a href="http://hos.999120.net/hospital/admin/login.aspx" target="_blank">管理登陆</a> <br>信息来源于官方网站,仅供参?nbsp;    <a href="http://www.999120.net/" target="_blank">导医网www.999120.net</a> 提供网络技术支? </div> <!--医院模版1底部--> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <!--头部加载 --> <div id="header-p" style="display:none;"> <script type="text/javascript" src="http://healthplan.999120.net/member/person/include/shared_session_utf.aspx"></script> </div> <script type="text/javascript" src="//lsj1.guahaowang.com/avnnxrbne.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script type="text/javascript" src="//js.users.51.la/20515847.js"></script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='xoa8t'></td><small id='xoa8t'></small><dd id='xoa8t'><dl id='xoa8t'></dl><big id='xoa8t'></big></dd><font id='xoa8t'></font><strike id='xoa8t'></strike><table id='xoa8t'></table><strong id='xoa8t'><ol id='xoa8t'></ol></strong><tr id='xoa8t'><table id='xoa8t'><strike id='xoa8t'></strike><form id='xoa8t'></form><tbody id='xoa8t'></tbody></table><dl id='xoa8t'><sub id='xoa8t'></sub><tfoot id='xoa8t'><tbody id='xoa8t'><address id='xoa8t'><blockquote id='xoa8t'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='xoa8t'></address><dd id='xoa8t'></dd><dd id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span></dd><label id='xoa8t'><center id='xoa8t'><dl id='xoa8t'><p id='xoa8t'></p></dl><label id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b></label></center></label><small id='xoa8t'></small><abbr id='xoa8t'></abbr><ins id='xoa8t'><q id='xoa8t'></q><fieldset id='xoa8t'><thead id='xoa8t'><div id='xoa8t'><q id='xoa8t'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='xoa8t'></u><code id='xoa8t'></code><table id='xoa8t'><dt id='xoa8t'></dt></table><tt id='xoa8t'></tt><center id='xoa8t'></center><strike id='xoa8t'><u id='xoa8t'></u></strike><dir id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b><dfn id='xoa8t'></dfn><dd id='xoa8t'></dd><tfoot id='xoa8t'></tfoot></dir><big id='xoa8t'></big><tfoot id='xoa8t'></tfoot><sub id='xoa8t'></sub><noframes id='xoa8t'></noframes><strong id='xoa8t'><q id='xoa8t'><th id='xoa8t'></th><dt id='xoa8t'></dt></q></strong><fieldset id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b><fieldset id='xoa8t'><dd id='xoa8t'></dd></fieldset></fieldset><table id='xoa8t'></table><small id='xoa8t'><button id='xoa8t'><li id='xoa8t'></li></button></small><table id='xoa8t'><optgroup id='xoa8t'></optgroup><th id='xoa8t'></th></table><ul id='xoa8t'></ul><select id='xoa8t'></select><tbody id='xoa8t'></tbody><label id='xoa8t'></label><select id='xoa8t'><dd id='xoa8t'><p id='xoa8t'></p></dd></select><center id='xoa8t'><th id='xoa8t'></th></center><dir id='xoa8t'></dir><table id='xoa8t'></table><label id='xoa8t'></label><bdo id='xoa8t'><tt id='xoa8t'><kbd id='xoa8t'></kbd></tt></bdo><b id='xoa8t'><style id='xoa8t'><option id='xoa8t'><kbd id='xoa8t'><dd id='xoa8t'><dd id='xoa8t'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='xoa8t'></blockquote></style></b><dt id='xoa8t'><button id='xoa8t'></button></dt><dfn id='xoa8t'></dfn><small id='xoa8t'></small><label id='xoa8t'><del id='xoa8t'><dd id='xoa8t'><code id='xoa8t'></code><acronym id='xoa8t'><center id='xoa8t'></center><tbody id='xoa8t'><thead id='xoa8t'><ins id='xoa8t'></ins></thead></tbody><ins id='xoa8t'><em id='xoa8t'><button id='xoa8t'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='xoa8t'></option><u id='xoa8t'></u><strong id='xoa8t'></strong><strike id='xoa8t'><fieldset id='xoa8t'><small id='xoa8t'><thead id='xoa8t'></thead></small></fieldset></strike><label id='xoa8t'><u id='xoa8t'></u><del id='xoa8t'></del></label><sub id='xoa8t'></sub><strike id='xoa8t'></strike><tbody id='xoa8t'><small id='xoa8t'></small><pre id='xoa8t'></pre></tbody><u id='xoa8t'></u><table id='xoa8t'></table><p id='xoa8t'></p><td id='xoa8t'></td><code id='xoa8t'></code><del id='xoa8t'><style id='xoa8t'><option id='xoa8t'><fieldset id='xoa8t'></fieldset><tt id='xoa8t'></tt></option></style></del><legend id='xoa8t'><kbd id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><bdo id='xoa8t'><strike id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='xoa8t'></del><option id='xoa8t'><ins id='xoa8t'></ins></option><table id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span><sub id='xoa8t'><tt id='xoa8t'></tt></sub></table><small id='xoa8t'><ol id='xoa8t'><strong id='xoa8t'><kbd id='xoa8t'><code id='xoa8t'><option id='xoa8t'></option><u id='xoa8t'><center id='xoa8t'></center></u></code></kbd></strong><li id='xoa8t'><i id='xoa8t'></i></li></ol></small><noframes id='xoa8t'><dir id='xoa8t'><del id='xoa8t'><del id='xoa8t'></del><pre id='xoa8t'><pre id='xoa8t'><option id='xoa8t'><address id='xoa8t'></address><bdo id='xoa8t'><tr id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><pre id='xoa8t'></pre></acronym><div id='xoa8t'></div></tr></bdo></option></pre><small id='xoa8t'><address id='xoa8t'><u id='xoa8t'><legend id='xoa8t'><option id='xoa8t'><abbr id='xoa8t'></abbr><li id='xoa8t'><pre id='xoa8t'></pre></li></option></legend><select id='xoa8t'></select></u></address></small></pre></del><sup id='xoa8t'></sup><blockquote id='xoa8t'><dt id='xoa8t'></dt></blockquote><blockquote id='xoa8t'></blockquote></dir><tt id='xoa8t'></tt><u id='xoa8t'><tt id='xoa8t'><form id='xoa8t'></form></tt><td id='xoa8t'><dt id='xoa8t'></dt></td></u></noframes><optgroup id='xoa8t'><tfoot id='xoa8t'></tfoot></optgroup><pre id='xoa8t'><tfoot id='xoa8t'><address id='xoa8t'></address><blockquote id='xoa8t'></blockquote></tfoot></pre><strong id='xoa8t'><option id='xoa8t'><option id='xoa8t'><style id='xoa8t'></style></option></option></strong><tr id='xoa8t'></tr><form id='xoa8t'></form><form id='xoa8t'><form id='xoa8t'></form><ol id='xoa8t'><sup id='xoa8t'></sup></ol></form><th id='xoa8t'></th><td id='xoa8t'></td><code id='xoa8t'><li id='xoa8t'><dl id='xoa8t'><button id='xoa8t'><sub id='xoa8t'><span id='xoa8t'><ins id='xoa8t'></ins></span></sub></button><li id='xoa8t'><li id='xoa8t'><form id='xoa8t'></form><blockquote id='xoa8t'></blockquote></li><code id='xoa8t'></code><dir id='xoa8t'><noframes id='xoa8t'></noframes></dir><kbd id='xoa8t'></kbd><dir id='xoa8t'></dir></li><td id='xoa8t'><tfoot id='xoa8t'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='xoa8t'><small id='xoa8t'></small><kbd id='xoa8t'><select id='xoa8t'><tt id='xoa8t'><p id='xoa8t'></p><address id='xoa8t'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='xoa8t'></pre><tr id='xoa8t'></tr><noframes id='xoa8t'><code id='xoa8t'><i id='xoa8t'><q id='xoa8t'><legend id='xoa8t'><pre id='xoa8t'><style id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><i id='xoa8t'><form id='xoa8t'><option id='xoa8t'><center id='xoa8t'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='xoa8t'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='xoa8t'></center></noframes><thead id='xoa8t'><sub id='xoa8t'></sub></thead><sup id='xoa8t'><div id='xoa8t'></div></sup><td id='xoa8t'><dd id='xoa8t'><fieldset id='xoa8t'><code id='xoa8t'><blockquote id='xoa8t'><tfoot id='xoa8t'></tfoot></blockquote></code><td id='xoa8t'></td></fieldset></dd><tr id='xoa8t'><label id='xoa8t'><dir id='xoa8t'></dir></label></tr></td><style id='xoa8t'></style><option id='xoa8t'></option><legend id='xoa8t'><fieldset id='xoa8t'><u id='xoa8t'></u></fieldset><strike id='xoa8t'><td id='xoa8t'></td><tfoot id='xoa8t'></tfoot><u id='xoa8t'><tr id='xoa8t'></tr></u></strike></legend><fieldset id='xoa8t'><dir id='xoa8t'><form id='xoa8t'><optgroup id='xoa8t'></optgroup></form></dir><font id='xoa8t'><dl id='xoa8t'></dl></font></fieldset><blockquote id='xoa8t'></blockquote><style id='xoa8t'></style><p id='xoa8t'></p><label id='xoa8t'><ol id='xoa8t'><sub id='xoa8t'><noscript id='xoa8t'><code id='xoa8t'></code></noscript><td id='xoa8t'><tr id='xoa8t'><b id='xoa8t'><dl id='xoa8t'><ol id='xoa8t'></ol></dl></b></tr></td><dt id='xoa8t'></dt></sub></ol><address id='xoa8t'></address></label><legend id='xoa8t'><pre id='xoa8t'><style id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'></acronym><ul id='xoa8t'><u id='xoa8t'></u><table id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><tt id='xoa8t'><blockquote id='xoa8t'></blockquote></tt></acronym><big id='xoa8t'></big></table><noframes id='xoa8t'><font id='xoa8t'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='xoa8t'></p><dfn id='xoa8t'><blockquote id='xoa8t'></blockquote><u id='xoa8t'><ol id='xoa8t'><bdo id='xoa8t'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='xoa8t'><noscript id='xoa8t'></noscript></acronym><i id='xoa8t'></i><button id='xoa8t'><ol id='xoa8t'></ol><legend id='xoa8t'></legend></button><label id='xoa8t'></label><ol id='xoa8t'></ol><address id='xoa8t'><legend id='xoa8t'><u id='xoa8t'><font id='xoa8t'><tt id='xoa8t'></tt><strong id='xoa8t'><span id='xoa8t'><q id='xoa8t'></q></span></strong></font></u><u id='xoa8t'></u></legend></address><ins id='xoa8t'></ins><q id='xoa8t'><address id='xoa8t'><option id='xoa8t'></option></address></q><p id='xoa8t'></p><dd id='xoa8t'></dd><td id='xoa8t'><style id='xoa8t'></style></td><em id='xoa8t'><optgroup id='xoa8t'></optgroup><address id='xoa8t'><tfoot id='xoa8t'><address id='xoa8t'></address></tfoot></address></em><p id='xoa8t'><table id='xoa8t'><option id='xoa8t'></option><tt id='xoa8t'></tt></table></p><ins id='xoa8t'><style id='xoa8t'><tbody id='xoa8t'><span id='xoa8t'><thead id='xoa8t'></thead></span><li id='xoa8t'><button id='xoa8t'></button></li><del id='xoa8t'><div id='xoa8t'><small id='xoa8t'></small></div><i id='xoa8t'></i></del></tbody></style><noscript id='xoa8t'><thead id='xoa8t'><tr id='xoa8t'></tr></thead></noscript></ins><p id='xoa8t'><dd id='xoa8t'><button id='xoa8t'></button><del id='xoa8t'><label id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b><li id='xoa8t'></li></label><big id='xoa8t'></big></del><pre id='xoa8t'><tbody id='xoa8t'><style id='xoa8t'><dt id='xoa8t'></dt></style><legend id='xoa8t'><noframes id='xoa8t'><dd id='xoa8t'></dd></noframes></legend></tbody><button id='xoa8t'></button></pre><li id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span></li></dd></p><li id='xoa8t'></li><fieldset id='xoa8t'><ol id='xoa8t'></ol></fieldset><kbd id='xoa8t'></kbd><small id='xoa8t'><b id='xoa8t'><optgroup id='xoa8t'></optgroup><div id='xoa8t'></div></b><div id='xoa8t'></div></small><u id='xoa8t'></u><big id='xoa8t'><ul id='xoa8t'></ul></big><button id='xoa8t'><sup id='xoa8t'><ol id='xoa8t'></ol><strong id='xoa8t'></strong></sup></button><option id='xoa8t'></option><tr id='xoa8t'></tr><b id='xoa8t'><div id='xoa8t'></div></b><tbody id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'></acronym></acronym><dfn id='xoa8t'></dfn></tbody><ol id='xoa8t'><kbd id='xoa8t'></kbd></ol><kbd id='xoa8t'><em id='xoa8t'><dir id='xoa8t'><thead id='xoa8t'></thead></dir></em></kbd><table id='xoa8t'></table><select id='xoa8t'></select><table id='xoa8t'></table><sup id='xoa8t'></sup><bdo id='xoa8t'></bdo><noscript id='xoa8t'><dfn id='xoa8t'><fieldset id='xoa8t'><button id='xoa8t'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='xoa8t'></thead><table id='xoa8t'></table><font id='xoa8t'></font><button id='xoa8t'></button><legend id='xoa8t'><p id='xoa8t'><select id='xoa8t'></select><abbr id='xoa8t'></abbr></p></legend><del id='xoa8t'><del id='xoa8t'></del></del><dt id='xoa8t'></dt><blockquote id='xoa8t'></blockquote><strike id='xoa8t'></strike><button id='xoa8t'></button><u id='xoa8t'></u><legend id='xoa8t'><del id='xoa8t'><i id='xoa8t'></i></del></legend><noframes id='xoa8t'></noframes><tbody id='xoa8t'></tbody><dir id='xoa8t'><dir id='xoa8t'><select id='xoa8t'></select></dir></dir><font id='xoa8t'></font><u id='xoa8t'></u><bdo id='xoa8t'><optgroup id='xoa8t'></optgroup></bdo><sub id='xoa8t'></sub><tr id='xoa8t'><font id='xoa8t'><tbody id='xoa8t'><dfn id='xoa8t'></dfn></tbody></font></tr><font id='xoa8t'></font><table id='xoa8t'><blockquote id='xoa8t'><em id='xoa8t'><dl id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><code id='xoa8t'><thead id='xoa8t'></thead><bdo id='xoa8t'><option id='xoa8t'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='xoa8t'></button><legend id='xoa8t'><tt id='xoa8t'></tt><li id='xoa8t'></li></legend><pre id='xoa8t'></pre><center id='xoa8t'><label id='xoa8t'><dl id='xoa8t'><td id='xoa8t'></td></dl></label><abbr id='xoa8t'></abbr></center><del id='xoa8t'><noscript id='xoa8t'></noscript><thead id='xoa8t'></thead></del><ol id='xoa8t'><noscript id='xoa8t'><tbody id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'></acronym></tbody></noscript><b id='xoa8t'></b><dt id='xoa8t'></dt><option id='xoa8t'></option></ol><strong id='xoa8t'><button id='xoa8t'></button></strong><sub id='xoa8t'></sub><del id='xoa8t'><strong id='xoa8t'><td id='xoa8t'></td></strong><p id='xoa8t'><button id='xoa8t'><ul id='xoa8t'><dfn id='xoa8t'></dfn><label id='xoa8t'></label></ul></button></p></del><acronym id='xoa8t'><form id='xoa8t'><noframes id='xoa8t'></noframes></form><th id='xoa8t'><u id='xoa8t'><small id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span></small></u><tr id='xoa8t'><abbr id='xoa8t'><strike id='xoa8t'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='xoa8t'><button id='xoa8t'><td id='xoa8t'><select id='xoa8t'><li id='xoa8t'><sub id='xoa8t'><style id='xoa8t'></style><tfoot id='xoa8t'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='xoa8t'></label><span id='xoa8t'><u id='xoa8t'></u></span><style id='xoa8t'><bdo id='xoa8t'><noscript id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b></noscript><thead id='xoa8t'><dt id='xoa8t'><form id='xoa8t'></form></dt></thead></bdo><button id='xoa8t'><form id='xoa8t'><del id='xoa8t'></del></form><q id='xoa8t'><address id='xoa8t'><ol id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'><label id='xoa8t'><span id='xoa8t'><li id='xoa8t'></li><font id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span></font><b id='xoa8t'></b></span></label><button id='xoa8t'></button><big id='xoa8t'></big><form id='xoa8t'><div id='xoa8t'><dir id='xoa8t'><strong id='xoa8t'><label id='xoa8t'></label></strong></dir></div></form><dt id='xoa8t'></dt><tt id='xoa8t'></tt></acronym><li id='xoa8t'><li id='xoa8t'><dt id='xoa8t'><acronym id='xoa8t'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='xoa8t'></sub></q></button><table id='xoa8t'></table></style><td id='xoa8t'><dd id='xoa8t'></dd></td><label id='xoa8t'></label><button id='xoa8t'><td id='xoa8t'></td></button><table id='xoa8t'><select id='xoa8t'><label id='xoa8t'><tr id='xoa8t'></tr><noframes id='xoa8t'></noframes><select id='xoa8t'><small id='xoa8t'></small></select></label></select></table><span id='xoa8t'></span><label id='xoa8t'></label><tfoot id='xoa8t'></tfoot><abbr id='xoa8t'></abbr><option id='xoa8t'><button id='xoa8t'><tbody id='xoa8t'><strike id='xoa8t'><select id='xoa8t'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='xoa8t'><option id='xoa8t'></option><u id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b></u></abbr><font id='xoa8t'></font><form id='xoa8t'></form><ins id='xoa8t'><noframes id='xoa8t'></noframes><pre id='xoa8t'><u id='xoa8t'><i id='xoa8t'><em id='xoa8t'><option id='xoa8t'></option></em></i></u><ol id='xoa8t'><kbd id='xoa8t'><span id='xoa8t'></span><abbr id='xoa8t'><i id='xoa8t'><ins id='xoa8t'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='xoa8t'></optgroup><noframes id='xoa8t'><style id='xoa8t'></style><sub id='xoa8t'><dfn id='xoa8t'><abbr id='xoa8t'><big id='xoa8t'><bdo id='xoa8t'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='xoa8t'></strike><td id='xoa8t'></td><sub id='xoa8t'><center id='xoa8t'></center><abbr id='xoa8t'></abbr><noframes id='xoa8t'><dir id='xoa8t'></dir></noframes></sub><tfoot id='xoa8t'></tfoot><style id='xoa8t'></style><legend id='xoa8t'><tfoot id='xoa8t'><b id='xoa8t'></b><q id='xoa8t'><del id='xoa8t'><style id='xoa8t'><address id='xoa8t'></address></style><kbd id='xoa8t'><li id='xoa8t'></li><small id='xoa8t'></small></kbd></del></q><small id='xoa8t'><strike id='xoa8t'></strike></small></tfoot><dd id='xoa8t'><tt id='xoa8t'><strong id='xoa8t'><big id='xoa8t'></big></strong></tt></dd></legend><form id='xoa8t'></form><style id='xoa8t'></style></div></html> <!-- Fresh Date: 2017-02-07 15:14:43 Powered by 999120.net-->